Termeni și condiții


§ 1 Generalități

Următoarele reguli ale jocului și Termenii și condițiile generale guvernează utilizarea jocului online sau a jocului mobil furnizat de Playa Games GmbH pe site-urile web ale Playa Games GmbH, precum și în magazinele de aplicații sau prin intermediul partenerilor de distribuție externi.

Prin crearea unui personaj de joc, utilizatorul trimite o cerere pentru încheierea unui contract pentru utilizarea gratuită a jocului cu Playa Games GmbH (denumit în continuare „operator”). Operatorul acceptă contractul prin eliberarea personajului jocului, cu condiția ca utilizatorul să fie o persoană fizică. Baza contractului de utilizare o constituie prezentul document, Termeni și condiții, a căror luare la cunoștință este confirmată de utilizator prin înregistrarea sa. Contractul de utilizare este valabil pentru lumea de joc în care se înregistrează utilizatorul. Acesta se încheie pe durată nedeterminată și poate fi reziliat oricând de către ambele părți, fără termen de preaviz, în scris, de regulă prin e-mail. Utilizatorul nu poate pretinde eliberarea unui personaj sau permisiunea de a participa la joc.

Operatorul oferă jocul în limitele capacităților sale tehnice și operaționale, cu o disponibilitate de 90% (nouăzeci la sută) ca medie anuală. Aceasta nu include perioadele în care utilizarea jocului este întreruptă sau afectată din motive tehnice obligatorii sau din cauza lucrărilor de întreținere necesare, timp în care operatorul nu este responsabil pentru acestea în conformitate cu termenii prezentului contract. Aceasta nu include nici perioadele în care serverele utilizate de operator sau joc nu pot fi accesate prin Internet din cauza unor probleme tehnice sau de altă natură aflate în afara sferei de control a operatorului (forță majoră, culpa terților etc.). Utilizatorii înșiși sunt responsabili pentru adecvarea software-ului și hardware-ului pe care îl folosesc pentru joc și pentru menținerea acestora la zi.

Operatorul își rezervă dreptul de a dezvolta jocul în continuare sau de a-l modifica precum și de a înceta operarea acestuia, fără indicarea motivelor. Participarea la joc este posibilă doar în versiunea curentă respectivă și în conformitate cu cele mai recente reguli, care înlocuiesc complet toate regulile mai vechi.

§ 2 Personaj de joc

a) Numele
La crearea unui personaj de joc, utilizatorul introduce un nume („pseudonim”). Numele trebuie să fie unic în această lume a jocului și trebuie să conțină cel puțin 3 caractere care pot fi litere, cifre, spații precum și caractere speciale. Acestea nu pot fi formate exclusiv din cifre. La alegerea numelui contului se vor respecta drepturile legate de nume ale persoanelor reale. Acest principiu se aplică și la denumirea unor grupuri care nu pot fi denumite după numele unor asociații, firme sau mărci comerciale. Utilizatorul nu are dreptul la atribuirea și permanența unui anumit nume. Operatorul își rezervă dreptul de a schimba numele fără notificare prealabilă, mai ales dacă acestea încalcă regulile de mai sus.

b) Parola
La crearea personajului de joc, utilizatorul selectează o parolă pentru a preveni utilizarea personajului de joc de către terțe părți neautorizate. În acest sens, utilizatorul poartă întreaga responsabilitate pentru securitatea personajului său de joc. O parolă trebuie să conțină cel puțin opt caractere, inclusiv litere, cifre și caractere speciale. Parola trebuie păstrată secretă. Serviciul pentru clienți al operatorului nu va cere niciodată parolelor utilizatorilor. Operatorul nu își asumă nicio răspundere pentru pierderea conținutului jocului ca urmare a unei parole nesigure sau a divulgării unei parole către terți.

c) Adresa de e-mail
În funcție de metoda de înregistrare, operatorul va cere utilizatorilor să introducă adresa de e-mail în cadrul personajului de joc. Adresa de e-mail este necesară pentru diferite funcții. Printre altele, poate fi folosită pentru a aloca personaje de joc utilizatorilor dacă aceștia uită parola. Personajul de joc poate fi activat și pe un alt dispozitiv. Fără consimțământul expres al utilizatorilor, operatorul nu va împărtăși adresele lor de e-mail cu terți, cu excepția cazului în care este obligat în mod legal să facă acest lucru. Utilizatorul declară că este autorizat să furnizeze această adresă de e-mail și că nu încalcă drepturile unor terți prin folosirea adresei de e-mail. Utilizatorii sunt responsabili pentru orice daune rezultate din furnizarea unei adrese de e-mail a unei terțe părți. Dacă adresa de e-mail stocată în cadrul personajului de joc nu aparține utilizatorului, este nevalidă sau este o adresă de e-mail pentru utilizare pe termen scurt („e-mail de gunoi”), operatorul își rezervă dreptul de a bloca sau șterge personajul de joc.

d) Anularea
Utilizatorii pot anula acordul de utilizare cu operatorul în orice moment, selectând opțiunea „Gestionare” din selectorul de personaje și ștergând personajul de joc din lumea de joc. Ca urmare a anulării, toate datele personale stocate de operator (a se vedea secțiunea 9) în legătură cu personajul de joc sunt șterse de îndată ce acest lucru este permis sau necesar din punct de vedere legal. Adresa de e-mail furnizată va fi apoi înlocuită cu un hash (valoare numerică). Acordul de utilizare nu este reziliat prin ștergerea personajului doar din selectorul de personaje (nu și din lumea jocurilor), prin dezinstalarea unei aplicații de pe smartphone sau tabletă sau prin deconectare. Operatorul își rezervă dreptul de a bloca sau șterge personaje de joc care nu au fost jucate după o perioadă de timp adecvată.

§ 3 Drepturi asupra conținutului jocului

În cadrul acordului de utilizare (a se vedea secțiunea 1), utilizatorul primește un drept simplu, netransferabil și nesublicențial la utilizarea personală pentru operarea obișnuită a jocului cu personajul de joc stabilit al utilizatorului și a conținutului asociat acestuia în cursul jocului. Drepturile de utilizare sunt limitate la termenii contractului de utilizare, cu excepția cazului în care este specificat un termen mai scurt pentru un anumit component de conținut al jocului. Utilizatorii nu dobândesc niciun drept de proprietate sau alte drepturi asupra conținutului jocului dincolo de aceste drepturi de utilizare. Acest lucru se aplică și conținutului jocului care a fost furnizat utilizatorului prin aplicarea monedei premium (a se vedea secțiunea 10). Toate celelalte drepturi rămân în sarcina operatorului și a autorilor.

Utilizatorii care doresc să utilizeze conținutul jocului în scopuri pur private în afara jocului trebuie să aibă permisiunea operatorului în acest sens. Oferirea sau achiziționarea conținutului jocului în schimbul plății este interzisă. De asemenea, nu este permis transferul personajelor de joc și a datelor de acces ale acestora contra cost sau gratuit.

Operatorul și, dacă este cazul, licențiatorii corespunzători sunt proprietarii drepturilor de autor și de utilizare ale jocului. Este interzisă orice duplicare sau utilizare a conținutului jocului furnizat, a textelor descriptive sau a codului sursă.

În cazul în care aveți întrebări sau indicii, sau dacă dvs. considerați că vă sunt încălcate propriile drepturi de autor sau drepturi de utilizare, vă rugăm să vă adresați cât mai repede Operatorului, furnizând informații detaliate. Acesta va asigura sprijinul cât mai repede în cazul unor semnalări justificate.

§ 4 Conturi multiple / utilizarea comună a unui cont / administrarea ca locțiitor a unui cont

Fiecărui jucător îi este permis să utilizeze un singur personaj de joc pe o lume de joc. În cazul în care un jucător joacă în paralel cu mai mult decât un personaj de joc, acesta poate fi sancționat prin blocarea de durată a tuturor personajelor de joc implicate. Un personaj de joc poate fi folosit de o singură persoană. Nu este permisă utilizarea comună a unui cont, adică utilizarea alternativă a unui personaj de joc de către mai multe persoane. Se aplică alte prevederi doar în cazul unei administrări temporare, ca locțiitor, a unui cont. În acest caz, un utilizator autorizează alt jucător să joace, ca locțiitor, cu personajul său de joc, pe o perioadă care durează între 24 de ore și 21 de zile. În această perioadă utilizatorul personajului de joc de care se ocupă locțiitorul nu se poate conecta ca să joace. Locțiitorul de cont nu poate utiliza mai mult de un singur personaj deodată și nu are voie să atace alt personaj de joc pe care îl administrează.
Întreaga procedură de administrare ca locțiitor a contului se face pe riscul utilizatorului personajului de joc administrat de locțiitor. Transmiterea de informații de acces către locțiitorul contului reprezintă un mare risc de modificare nedorită a personajului. Operatorul nu preia nicio răspundere în legătură cu eventuale modificări, pierderi sau ștergerea personajului de joc. Operatorul nu poartă nicio răspundere, în special în ceea ce privește folosirea valutei premium (vezi § 10).

§ 5 Exploatarea erorilor & Scripting / Cheating

Operatorul avertizează în mod expres împotriva utilizării unor programe cum ar fi scripturi (de exemplu, roboți) sau presupuse hack-uri. Singurul scop al acestora din urmă este de a deteriora computerul utilizatorului și, de obicei, nu au efectul promis. Oricine instalează programe de la terți necunoscuți de pe Internet își asumă un risc deosebit. Înainte de instalare, trebuie verificate întotdeauna dacă există programe malware, cum ar fi troieni și viruși. Oricine își introduce datele de acces în scripturile pentru jocuri trebuie să țină cont de faptul că terții pot obține aceste date și pot face modificări nedorite ale personajului de joc. Acesta este motivul pentru care utilizarea scripturilor și hack-urilor nu este permisă: pentru propria protecție a utilizatorilor și pentru a păstra șanse egale și poate duce la blocarea sau ștergerea personajului de joc fără notificare prealabilă. Acest lucru este valabil și în cazul în care utilizatorul întreprinde activități care provoacă un transfer excesiv de date pe lumea de joc (de exemplu reîncărcarea automată a paginilor) sau care pot afecta derularea jocului. Sunt interzise în special scripturi automate sau semiautomate care interoghează baza de date sau care declanșează mecanisme de joc. La o încălcare a acestor prevederi, respectivul cont de utilizator va fi șters sau blocat fără avertisment prealabil. Operatorul își rezervă dreptul la creanțe compensatorii pentru valoarea daunei provocate și a cheltuielilor administrative care au rezultat din aceasta. Fiecare jucător este obligat să semnaleze Operatorului imediat, prin formularul de asistență, orice erori de programare (bug-uri) identificate de către acesta. Exploatarea unor astfel de erori de programare de către orice jucător în scopul creării unui avantaj propriu sau al altui jucător poate atrage după sine blocarea personajului de joc.

§ 6 Reguli de comportament

Numirea, indicarea prin linkuri precum și publicitatea pentru produse comerciale, oferte, pagini de internet sau firme terțe nu este permisă. Texte introduse de către utilizator în joc, cum ar fi descrieri, denumiri, denumiri de bresle, descrieri de bresle, mențiuni pe forumuri, linkuri sau știri care depășesc limitele morale, lezează demnitatea unei persoane sau încalcă legislația în vigoare, în special în domeniul protecției tinerilor, precum și conținuturi care instigă la aceasta, respectiv linkuri spre astfel de conținuturi, pot fi editate de către Operator, iar respectivele personaje de joc ale persoanelor responsabile pot fi blocate sau șterse. În plus, pot exista consecințe penale. Operatorul nu își însușește texte sau legături prin linkuri introduse de către Utilizator. Verificarea se face prin eșantionare și în baza unor semnalări concrete. Este interzis ca în joc și în special pe forum, jucătorii să pretindă că sunt alți utilizatori sau angajați la departamentul asistență, community manager, operator sau persoane similare sau să amenințe alți utilizatori cu sancțiuni.

§ 7 Limba pentru derularea jocului

Limba oficială a acestui joc și limba utilizată pe forum se orientează în funcție de limba textelor de joc de pe serverul respectiv. Descrierea personajelor, textele specifice breslei și mesajele din cadrul jocului pot duce la blocarea sau ștergerea unui personaj de joc când este utilizată o limbă străină, pentru că altfel nu poate exista garanția privind respectarea regulilor de comportament. Fac excepție citatele în limba engleză sau latină, prezentate la descrierea personajelor sau a breslei.

§ 8 Aplicarea regulilor

O echipă formată din community managers (CoMa’s), echipa jocului și angajații de la departamentul de asistență sunt responsabili pentru aplicarea regulilor. Puteți adresa întrebări acestora prin intermediul formularului de asistență al jocului, indicând adresa de e-mail specificată în cadrul personajului de joc, pentru a ne asigura că datele utilizatorului vor rămâne confidențiale. Dacă un utilizator încearcă să eludeze decizia adoptată de o persoană autorizată, încredințând unei alte persoane autorizate cazul respectiv, acest lucru poate duce la blocarea sau la ștergerea personajului de joc al acestuia. Sunt exceptate de la această prevedere plângerile, dacă acestea sunt transmise prin funcția corespunzătoare din formularul de asistență.

§ 9 Politica de confidențialitate

Pentru înregistrarea în joc sunt solicitate doar câteva date. Aceste date sunt, pe lângă adresa de email, o parolă pentru procedura de conectare și un pseudonim. Operatorul utilizează aceste informații conform politicii de confidențialitate și conform celor mai riguroase cerințe din legile actuale (RGPD și Legea federală privind protecția datelor, BDSG).

§ 10 Costuri

Jocul poate fi jucat gratuit în întregime. Prin înregistrarea în joc și pe parcursul jocului nu intervin costuri automate. Utilizatorul are însă posibilitatea de a își credita în cadrul personajului de joc unitățile de valută premium contra unei sume de bani. Vi se alocă un cont de utilizator în care veți primi toate mesajele. Puteți citi prețurile direct în meniul corespunzător al jocului. Valuta premium poate fi utilizată pe parcursul jocului pentru a putea folosi conținuturi suplimentare. Aceasta poate consta în obiecte speciale, mijloace de transport sau alte avantaje pe parcursul jocului. Nu puteți avea însă pretenția privind disponibilitatea anumitor avantaje pentru dvs. Sunt indicate în mod clar unitățile necesare de valută premium pentru utilizarea unor astfel de conținuturi. Deoarece conținuturile suplimentare pot fi utilizate doar dacă unitățile de valută premium sunt disponibile în cadrul personajului de joc, nu pot apărea costuri neașteptate. Prin utilizarea valutei premium, utilizatorul primește un drept de utilizare ne-exclusiv pentru avantajul ales, valabil exclusiv pentru respectivul personaj de joc. Dacă durata valabilității acestui avantaj nu este indicată în joc, aceasta se limitează la durata prezentului contract. Toate drepturile care depășesc dreptul de utilizare limitat rămân proprietatea operatorului.

Moneda premium poate fi achiziționată prin meniul așa-numitului dealer de ciuperci. Utilizatorii pot alege aici între diferite pachete oferite. Utilizatorii își exprimă intenția de a cumpăra moneda premium selectând articolele dorite și metoda de plată dorită în jocul online sau al jocul mobil și confirmând alegerea cu butonul „Cumpărare” sau făcând clic pe pachetul selectat.

După ce a fost făcută selecția și, în funcție de platforma pe care este folosit jocul, utilizatorii sunt redirecționați către un furnizor terț pentru finalizarea procesului de plată.

După finalizarea procesului de plată, operatorul creditează moneda premium personajului de joc. Acest credit reprezintă, de asemenea, acceptarea de către operator a contractului de cumpărare pentru moneda premium.

Pentru jocurile mobile și pe portalurile partenerilor individuali de vânzări, încheierea contractului poate diferi de procesul descris aici. În astfel de cazuri, utilizatorii vor fi informați separat cu privire la procedura de încheiere specifică a contractului.

Operatorul pune la dispoziție diferite metode de plată, iar utilizatorul poate alege una dintre acestea. În acest scop, operatorul colaborează cu diverși furnizori terți, de exemplu cu băncile. Uneori acești furnizori încheie contracte proprii cu utilizatorul pentru efectuarea plății. În aceste cazuri se aplică de regulă termenii și condițiile furnizorului. Unii furnizori, în special în domeniul telecomunicațiilor și telefoniei mobile, sunt partenerii contractuali principali ai utilizatorului. În aceste cazuri operatorul prestează serviciile în beneficiul furnizorului respectiv, care este titularul dreptului de creanță față de utilizator. Acest furnizor recuperează creanțele pe cont propriu și nu pentru operator. Dacă aveți întrebări vă rugăm să vă adresați furnizorului dvs. sau echipei de asistență.
În orice caz, datele personale introduse de utilizator în timpul procesului de plată nu vor fi colectate, transmise sau stocate de operator. Operatorul stochează doar suma din moneda premium achiziționată în legătură cu personajul jocului și orice informații conexe, cum ar fi momentul achiziției.

Pentru protecția jucătorilor mai tineri nu există în acest joc posibilitatea de a câștiga bani sau de a distribui câștigurile (par. 6 pct. 2 din legea germană privind protecția tinerilor). Din acest motiv, unitățile din valuta de plată nu pot fi preschimbate, respectiv achitate în monedă reală. Unitățile neutilizate expiră la încetarea contractului de utilizare.

Dacă utilizatorul este minor, acesta garantează în mod expres, în momentul comandării unităților din valuta premium, că i-au fost alocate fondurile necesare pentru plata acestora sau că i-au fost puse la libera sa dispoziție.

Începând cu a 91-a zi după achiziționarea recentă a monedei premium, operatorul presupune că orice monedă premium rămasă în contul de utilizator nu va fi utilizată. Pentru utilizator, nu există consecințe imediate.

§ 11 Drept de anulare

Dacă vi se creditează unități dintr-o monedă premium în schimbul plății, aveți dreptul legal de anulare în conformitate cu următoarele dispoziții:

Politica de anulare

Dreptul de anulare

Aveți dreptul de a anulaacest contract în termen de paisprezece zile, fără a indica motivele
. Termenul de anulare este de paisprezece zile de la data încheierii contractului. Pentru a vă exercita dreptul de anulare, trebuie să ne anunțați (Imprint, Playa Games GmbH, Alstertor 9, 20095 Hamburg) cu privire la decizia dvs. de a anula acest contract printr-o declarație clară (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail) . Puteți utiliza exemplul de formular de anulare atașat, dar acest lucru nu este necesar. Pentru a respecta termenul de anulare, este suficient să trimiteți notificarea de anulare înainte de termenul de anulare.

Consecințele anulării

Dacă anulați acest contract, vom rambursa toate plățile pe care le-am primit de la dvs., inclusiv costurile de livrare (cu excepția oricăror costuri suplimentare dacă alegeți o metodă de livrare diferită de metoda de livrare oferită de noi în mod standard, la prețul cel mai scăzut), imediat și nu mai târziu de paisprezece zile de la data la care am primit notificarea de anulare. Pentru această rambursare vom folosi aceeași metodă de plată pe care ați utilizat-o la tranzacția inițială, cu excepția cazului în care am convenit în mod expres altfel, dar în niciun caz nu veți primi despăgubiri pentru această rambursare.

Expirarea dreptului de anulare

De îndată ce utilizatorii sunt creditați cu monedă premium, aceștia le pot folosi în joc. La îndemnul utilizatorilor, operatorul va începe imediat executarea contractului. În acest scop, utilizatorul își declară deja consimțământul expres la încheierea contractului de utilizare subiacent și, implicit, prin utilizarea monedei premium achiziționate. În plus, utilizatorii confirmă că iau la cunoștință faptul că renunță la dreptul lor legal de anulare. Această consecință juridică este reglementată de articolul 356 (5) din Codul civil german.

Exemplu de formular de anulare

Dacă doriți să anulați contractul, vă rugăm să completați formularul de mai jos și să îl returnați.

- Către:
Playa Games GmbH
Alstertor 9
20095 Hamburg
5.1.2tmg@playa-games.info

(*) Ștergeți după caz.

§ 12 Soluționarea alternativă a litigiilor

Comisia Europeană oferă o platformă online pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor. Puteți accesa platforma de soluționare a litigiilor la următorul link: https://ec.europa.eu/consumers/odr
În cazul oricărui dezacord cu privire la contractul nostru, vom depune toate eforturile pentru a-l soluționa pe cale amiabilă cu dvs. În afară de aceasta, nu suntem obligați să participăm la nicio procedură de soluționare a litigiilor și nu vom participa la nicio procedură de soluționare a litigiilor în fața unei comisii de arbitraj pentru consumatori.


§ 13 Declinarea responsabilității

Operatorul este răspunzător, fără limitare, pentru toate daunele legate de utilizarea jocului, numai în caz de intenție directă și neglijență gravă, inclusiv intenția directă sau neglijența gravă a reprezentanților sau agenților operatorului și pentru prejudiciu adus vieții, integrității corporale sau sănătății. În afară de aceasta, operatorul este răspunzător numai în conformitate cu legea răspunderii pentru produse, în cazul încălcării culpabile a obligațiilor contractuale esențiale – a căror îndeplinire permite de fapt executarea corectă a contractului și conformitatea pe care utilizatorul se poate baza în mod obișnuit – în măsura în care operatorul a ascuns în mod fraudulos defectul sau și-a asumat o garanție pentru calitatea produselor. În cazul unei încălcări culpabile a unei obligații contractuale esențiale, valoarea răspunderii va fi limitată la acele daune-interese previzibile la momentul încheierii contractului care trebuie așteptate să apară în cazuri tipice.


§ 14 Clauză finală

Operatorul își rezervă dreptul de a modifica acești termeni de utilizare
(a) în cazul modificărilor situației juridice aplicabile,
(b) în cazul modificărilor competenței Curții Supreme,
(c) din necesități de ordin tehnic,
(d) pentru menținerea operațiunilor,
(e) în cazul modificărilor condițiilor de piață,
(f) în beneficiul utilizatorului.

Nu se va face nicio modificare dacă modificarea ar interfera semnificativ cu echilibrul contractual dintre părți. Utilizatorii vor fi informați cu privire la Termenii și condițiile generale modificate pe site-ul web al operatorului și în jocul online și, respectiv, jocul mobil, cu cel puțin patru săptămâni înainte de intrarea lor în vigoare. Alternativ, operatorul poate trimite utilizatorului Termenii și condițiile generale modificate prin e-mail sau poate indica faptul că termenii și condițiile generale modificate pot fi vizualizate pe site-ul web al operatorului. Utilizatorul se poate opune modificării în termen de patru săptămâni. Când termenul a expirat sau dacă jocul este accesat din nou, Termenii și condițiile generale sunt considerate a fi acceptate. Operatorul va informa utilizatorii separat despre însemnătatea perioadei de patru săptămâni, dreptul la obiecție și consecințele juridice ale tăcerii.

Este exclusă cesiunea creanțelor utilizatorului față de operator către terți.

Se aplică legislația Republicii Federale Germania, excluzând Convenția Națiunilor Unite cu privire la vânzarea internațională de mărfuri și reglementările din dreptul internațional privat. Această alegere legislativă nu va afecta prevederile obligatorii legate de protecția consumatorilor din țara în care locuiește în mod obișnuit utilizatorul. În măsura în care utilizatorul nu poate fi adus în fața instanței în Germania, sau dacă este vorba despre un comerciant în sensul prevăzut de codul comercial german, jurisdicția aplicabilă este cea de la sediul operatorului. Operatorul are, în plus, dreptul de a iniția o acțiune în justiție și în fața instanței competente generale a utilizatorului.

În măsura în care anumite părți din aceste prevederi nu sunt, nu mai sunt sau nu sunt integral conforme prevederilor legale aplicabile, acest lucru nu va afecta valabilitatea sau conținutul celorlalte prevederi. Reglementarea nevalabilă trebuie înlocuită printr-o reglementare a cărei eficiență economică să fie cât mai apropiată de cea a reglementării care își pierde valabilitatea.